Bejelentés


FALEVELEK Falevelek árnyékában megpihenve, olvasd vándor üzenetem


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Az Év Fája

1989 óta Németországban minden évben megválasztják az év fáját (Baum des Jahres). Ez jó alkalom arra, hogy abban az évben az illető fafajról ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a laikusokhoz a kevésbé ismert fajokat. A mozgalomhoz később Ausztria és Svájc is csatlakozott. A német minta alapján hazánkban 1995-ben vetődött föl e mozgalom felkarolása, s ez évben megalakult a magyarországi Év Fája Kuratórium.

A kuratórium azokat a fontosabb fafajokat kívánja az év fájának megválasztani, amelyeknek meghatározó szerepe van a hazai erdőkben, s ezen kívül faanyaguk, termésük, esztétikai értékük vagy valamilyen más tulajdonságuk folytán (gazdasági) értékük sem lebecsülendő.

Sajnálatos módon az utóbbi évtizedek egyoldalú szemlélete miatt a figyelem ezekről a fafajokról elterelődött, mennyiségük megcsappant. A mozgalom azt reméli, hogy a gazdasági kényszerek ellenére az erdei életközösségek ezen fontos alkotóelemei visszakerülnek a látókörbe, és az ökoszisztémában betöltött szerepükön túl számszerűsíthető gazdasági hasznukkal is szolgálják az embert.

Az év fái 1996-tól Magyarországon

 

Év Magyar név Tudományos megnevezés
1996 Madárcseresznye Cerasus avium
1997 Kislevelű hárs Tilia cordata
1998 Vadkörte Pyrus pyraster
1999 Hegyi szil Ulmus glabra
2000 Barkócaberkenye Sorbus torminalis
2001 Bibircses nyír Betula pendula
2002 Molyhos tölgy Quercus pubescens
2003 Hegyi juhar Acer pseudoplatanus
2004 Fekete nyár Populus nigra
2005 Közönséges boróka Juniperus communis
2006 Magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
2007 Szelídgesztenye Castanea sativa
2008 Törékeny fűz Salix fragilis
2009 Mézgás éger Alnus glutinosa
2010 Ezüst hárs Tilia tomentosa
2011 Tiszafa Taxus baccata
2012 Zselnicemeggy Prunus padus (Padus avium)
2013
Madárberkenye
Sorbus aucuparia
2014
Mezei juhar
Acer campestreTovábbi választható fajok

 

Magyar név Tudományos megnevezés
Bükk Fagus sylvatica
Csertölgy Quercus cerris
Erdeifenyő Pinus sylvestris
Érdeslevelű mezei szil Ulmus procera
Fehér fűz Salix alba
Fehér nyár Populus alba
Gyertyán Carpinus betulus
Házi berkenye Sorbus domestica
Kocsányos tölgy Quercus robur
Kocsánytalan tölgyek Quercus petraea agg.
Korai juhar Acer platanoides
Lisztes berkenyék Sorbus aria agg.
Magas kőris Fraxinus excelsior
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
Olasz tölgy Quercus virgiliana
Rezgő nyár Populus tremula
Sajmeggy Cerasus mahaleb
Simalevelű mezei szil Ulmus minor
Vadalma Malus sylvestris
Vénic-szil Ulmus laevis
Virágos kőris Fraxinus ornusOEE

Nyme Növénytani és Természetvédelmi Intézet

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!